obrazek

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

 

 ZŠ.pdf

 MŠ vyhláška_-_spádové_oblasti_obec_Přehořov.pdf

Návrh - Vyhláška obce Přehořov č.3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

 

 

1.1.2011

Návrh - Vyhláška obce Přehořov č.2/2011, o místním poplatku ze psů 1.1.2011
Návrh - Vyhláška obce Přehořov č.1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2011
Vyhláška obce Přehořov č.3/2004 o komunálních odpadech 1.1.2005
Vyhláška obce Přehořov č.4/2004 o poplatku za svoz komunálních odpadů 1.1.2005
Vyhláška obce Přehořov č.5/2004 o místních poplatcích

1.1.2005

Vyhláška obce Přehořov č.6/2006 Požární řád obce 16.2.2006
Dodatek k vyhlášce obce Přehořov č.4/2004 o poplatku za svoz komunálních odpadů 1.1.2009

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Návrh na zadání územního plánu
Návrh na zadání územního plánu - oznámení
Návrh na zasání územního plánu - rozdělovník
Návrh územního plánu - veřejné projednání
Územní plán obce - textová část
Územní plán obce - grafická část 1
Územní plán obce - grafická část 2
Vydání územního plánu