Obec Přehořov

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Hasiči > Historie

Historie

Hasiči Přehořov

Pokud bychom chtěli najít začátky hasičů v Přehořově, musíme se vrátit na konec 19. století a to přesně do roku 1896. Po požárech, které během dvou let zničily 7 stavení, se v hlavách místních usedlíků zrodil nápad, založit hasičský sbor a chránit tak majetek všech před požáry. Jedním ze zakladatelů byl Adolf Luft, zdejší obchodník a hostinský.

Historické foto

Bohužel je historie tehdejšího hasičstva na písemnosti strohá. Tehdejší hasičský sbor, se mimo ochranu majetku před požáry, staral také o kulturní vyžití v obci, například pořádal divadelní představení. Z roku 1943 se dochovaly preventivní požadavky tehdejších hasičů, např. musel mít každý dům na půdě nádobu s vodou a pískem, lopaty a tyč na konci opatřenou hadrem. Když hasiče v roce 1953 zradila motorová stříkačka, pohotově vytáhli ruční, pomocí níž přispěli k uhašení velkého požáru. Ještě tento rok se započalo se stavbou hasičské zbrojnice, do které byla zakoupena nová motorová stříkačka. Později začali hasiči také s preventivní výchovou dětí a pro starší občany pořádali každoročně plesy.

Důležitým datem se stal rok 1970, kdy došlo na žádost hasičů z Kvasejovic ke sloučení s hasiči přehořovskými. Po sloučení čítala hasičská základna 36 členů. V roce 1974 je v kronice první zmínka o hasičské soutěži, kterou pořádali v Kvasejovicích.

Dalším historicky významným rokem se stal rok 1976. Tehdy se k místnímu sboru připojil na vlastní žádost hasičský sbor z Hrušovy Lhoty, který do sboru přinesl hasičskou motorovou stříkačku PS 8, která slouží sboru dodnes. Po sloučení čítala členská základna 47 členů. Započalo se pracovat v hojné míře. Hasiči mají velké zásluhy na stavbách kanalizace, místních obchodů, čekáren a hlavně v dobách socialismu odpracovali obrovský počet brigádnických hodin v JZD.

Historické foto

V roce 1986 byl založen oddíl mladých požárníků, jenž vedl několik let Josef Podráský a vychoval tak hasiče, kteří nyní jako dospělí mohou předávat své zkušenosti dalším generacím. V následujících letech vedl hasičský sbor Václav Bernard, který byl pro místní hasiče obrovským přínosem. Vypovídá o tom i udělení medaile sv. Floriána, kterou získal za svoji dlouholetou a obětavou práci pro sbor. Poté začíná mírný úpadek protkaný několika požáry.
Na konci 90. let, po letech nečinnosti, se pomalu začínaly psát novodobé dějiny, které vrátily sboru pravé jméno a prestiž. Zlomový byl rok 1999, kdy byl starostou zvolen Jaroslav Houška a pokladníkem Jaromír Mendl. Ten posléze převzal funkci velitele. Tuto dobu bychom mohli označit jako dobu obrození. Na výroční schůzi se o členství ucházelo nemálo mladých, kteří dohromady se starostou a velitelem začali tvořit páteř novodobého hasičského sboru.

Následujícího roku se daly věci do chodu, byla opravena hasičská zbrojnice v Přehořově i Kvasejovicích, nakoupeny pracovní stejnokroje a započalo se se soutěžní činností. Začala se hojně rozvíjet také činnost pro veřejnost jako výstavba dětského hřiště, stavění máje, pálení čarodějnic, pořádání pouťových zábav, dětského dne, fotbalových turnajů, mikulášských besídek a v neposlední době stavění vánočního stromu. Na brigádách hasiči odpracovávali ročně stovky hodin.

Zlomovou událostí byly povodně v roce 2002. Na žádosti o pomoc při povodních odjelo několik členů na pomoc do Českých Budějovic a následně i do Soběslavi. Tato událost dala pomalu vzniku zásahové jednotce. O rok později byl zakoupen zásahový automobil Š 706 RTHP a byl vytvořen znak sboru. Koupě automobilu vyvolala potřebu místa, jelikož stávající dvě zbrojnice nárokům na rozměry nepostačovaly. A tehdy se zrodila myšlenka na stavbu nové hasičské zbrojnice.

V roce 2007 byla dokončena stavba nové hasičské zbrojnice po tři a půl-leté namáhavé práci. Práce byly prováděny v celém areálu tj. obecním úřadě, hasičské klubovně, pergole, zbrojnici i samotném dvoře převážně vlastními silami. Během těchto necelých čtyř let ale aktivita hasičů nezaostávala. Nespočetněkrát pracovali na brigádách pro obecní úřad a občany. Pořádali společenské a kulturní akce a častokrát vyjížděli k zásahům různých druhů, aby chránili ostatní, bez nároku na mzdu. Jen za  rok 2006 jednotka vyjela ke 20 událostem.

Během těchto let získali členové zásahové jednotky spoustu znalostí při školeních i praktických výcvicích. Spolu s kvalitním vybavením můžeme tuto jednotku řadit mezi vyspělé jednotky požární ochrany, schopnou chránit občany i jejich majetek a to nejen naší obce. Stejně tak se s radostí starají o mnohé kulturní a společenské akce a jsou hlavní páteří společenského života v obci. V roce 2011 si hasiči sami přestavěli vozidlo VW Transporter na RZA (rychlý zásahový automobil), který se stal nedílnou součástí zásahové jednotky a do dnešních dnů se již zúčastnil mnoha výjezdů. Tento rok byla rovněž sboru udělena Medaile Za příkladnou práci.

Mimo klasické činnosti v požárním sportu (dvě mužská družstva a jedno ženské), se povedlo začít s mládeží a v roce 2014 byla založena dvě dětská družstva - mladší a starší. V roce 2016 se podařilo získat do sboru za přispění dotací nový dopravní automobil Ford Transit L3 pro devět osob s velkým nákladním prostorem.

Rok 2017 přinesl oslavy výročí a s ním také dokončení téměř pětileté přestavby cisterny CAS 32 T-815, jež byla na podzim slavnostně zařazena do výjezdu. Nahradila tak dosavadní CAS 25 Š-706, která bude předána do muzea v Bechyni. Rok 2018 přinesl např. novou požární stříkačku Rosenbauer FOX či přívěsný vozík. Dále např. druhé místo starších dětí v okresní celoroční hře Plamen. V roce 2019 byla největším pracovním počinem sboru celková rekonstrukce podia na letním parketě v Přehořově, kde sbor pracoval od února až do července. Mimo spousty akcí, které se staly již léta běžnou činností se dařilo v oblasti požárního sportu. Muži vylepšili rekord v požárním útoku na 2B hadice a zaběhli druhý nejlepší čas na 3B. Jejich výkony jim napomohly k zisku 3. místa v poháru OSH Tábor. Naše ženy zaběhly také dosavadní nejlepší čas a poprvé v historii našeho sboru postoupily na okresní soutěž, kde skončily na 6. místě. Dětem (dívkám) v kategorii mladší se letos velice dařilo a z každé druhé soutěže přivezly medaili. Úspěšně také vstoupily do kategorie starší první soutěží - podzimním kolem hry Plamen. Tři naši vedoucí mládeže (Kozel J., Paleček M. a Šimek M.) již druhým rokem trénovali výběr družstva dorostenek Táborsko, které letos po strhujícím krajském kole na domácí půdě v Táboře postoupili až na Mistrovství ČR (v roce 2018 utekl postup o 0,02s). Ve výběru dorostenek byla zařazena i naše Tereza Holubová a Barbora Kozlová, která letos mimo jiné byla nejrychlejší ženou okresu Tábor (v dorostu i mezi ženami) a také skončila na 4. místě z celého jihočeského kraje v kategorii dorost. Rok 2020 se nesl celý v duchu pandemie způsobené virem označovaným jako COVID_19. Historicky nejdelší nouzový stav pro naši zem v souvislosti s nařízeními a opatřeními vlády ochromil zcela či částečně každého občana nejen u nás ale v celém světě. Proto i činnost našeho sboru byla tento rok omezená. I rok 2021 pokračoval pod taktovkou koronaviru. Nejvíce byly opatřeními omezeny naše děti. Tento rok se téměř vůbec nekonaly žádné dětské soutěže a tak i činnost mladých hasičů byla značně omezena. U dospělých družstev tomu bylo naopak. Účast na soutěžích byla hojná a dle úspěchů družstev se dá doposud hovořit o nejlepší sezoně za poslední léta. Mimo běžnou činnost stojí zmínka hlavně o naší pomoci na jižní Moravě. Tam se v roce 2021 přehnalo přes několik obcí ničivé tornádo a zanechalo ohromnou spoušť. Mimo akutní nasazení všech záchranných složek i další měsíce na místo dojíždělo spousta dobrovolníků, kteří pomáhali lidem kde bylo třeba. I my jsme se přidali a na konci července jsme strávili pracovní víkend ve prospěch tamních obyvatel. Z činnosti pro občany byla mimo již zažitých akcí úspěšnou novinkou Traktoriáda. Ta přilákala spoustu návštěvníků a velice se vydařila.

Po ukončení covidových opatření přišla brzy hrozba nová. Tou se stalo napadení Ukrajiny Ruskem a vznik války. I když si všichni mysleli, že v civilizovaném světě toto nastat nemůže, bohužel se tak stalo. A právě tato událost se taktéž odrazila v činnosti hasičů v celé ČR, ale i u nás. Rok 2022 tak přinesl mimo jiné zapojení našich členů v pomoci válkou zmítané Ukrajině, kdy naši členové transportovali 5 ukrajinských studentů z Krakowa do Berouna, odsloužili tři dvanáctihodinové služby v KACPU na českobudějovickém letišti, vydávali dvakrát humanitární pomoc v objektu bývalých kasáren ČB, nebo poslali 3 starší zásahové komplety pro ukrajinské hasiče. V tomto roce vypukl také zatím největší lesní požár v historii ČR a to v Hřensku. Naši hasiči byli připraveni pomoci, nakonec se ale do tohoto nezapojili. Rok 22 pak přinesl doposud největší množství konaných kulturních a společenských akcí za uplynulá léta, která stála všechny mnoho energie a času. Taktéž je nutné vyzdvihnout výstavbu výčepního stánku na nově zrekonstruovaném letním parketě, která trvala cca čtvrt roku. I když sportovní sezona kvůli závažné poruše motorové stříkačky nebyla tentokrát příliš vydařená, stojí za zmínku účast ženského družstva na okresní soutěži a jejich osobní rekord v letošní sezoně, nebo např. krásné 5. místo dětí v okresní soutěži Plamen. Velké množství kulturních a společenských akcí bylo taktéž v roce 2023. Tento rok stojí hlavně za zmínku vznik další generace mladých hasičů, kteří začali sportovat v kategorii mladší. Toho roku se také událo doposud nejvíce zásahů výjezdové jednotky a to hned 32.

Kontakty hasiči Přehořov