obrazek

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > HASIČI > e-kronika > e-kronika 2010

SDH

E-kronika 2010

27.12.2010 Dopoledne jsme provedli inventuru veškerého hasičského majetku. Odpoledne
                      jsme se pustili do komletního úlidu hasičské zbrojnice, kde probííhají práce na
                      RZA - VW Transporter. Do hasičské zbrojnice nově také přibyl barevný televizor.

11.12.2010 Dnes se naši velitelé zúčastnili velitelského dne na HZS Tábor. Byly zde rozebrány
                      větší požáry, proběhlo školení hašení fotovoltaické elektrárny, či vozidel na LPG a
                      CNG pohon. Dále byl oznámem přechod na krajské OPIS a další důležité
                      informace.

  4.12.2010  Na dnešní den jsme po velkých přípravách uspořádali v budově bývalé školy
                      mikulášskou besídku pro děti. Tuto třídu ve školní budově jsme dva dny vyklízeli při
                      brigádě. Ten večer přišlo téměř 40 dětí. Děti pozlobili čerti a dárečky
                      rozdal tradičně mikuláš s andělem. Nechybělo samozřejmě ani letos námi
                      postavené peklo. Foto v sekci fotogalerie. Na příští týden jsme také přijali pozvání
                      na výroční valnou hromadu do Mezné

 2.12. 2010  K dopravní nehodě osobního automobilu byla vyslána naše jednotka dnes
                       v podvečer. Pomocí CAS vyprostila naše jednotka automobil z příkopu. Foto v sekci
                       fotogalerie.

28.11.2010  V podvečer se konalo námětové cvičení pro naši jednotku. Jednalo se o požár
                       statku v Kvasejovicích č.p. 6, kde bylo podezření na žhářství. Na místo se také
                       dostavila jednotka HZS ze sanice Soběslav. Jednotky provedly společně průzkum
                       zakouřených objektů, uhasily dýmovnicemi simulovaný oheň a vynesly celkem tři
                       osoby. Zásah probíhal převážně v dýchací technice v nepřehledném a zakouřeném
                       prostoru. Fotografie nejsou díky kouři příliš zdařilé, ale i tak jich pár naleznete
                       v sekci fotogalerie.

27.11.2010  Jelikož je zítra první adventní neděle, pustili jsme se do stavění vánočního stromu. 
                      Letos jsme téměr sedmimetrový strom dostali od L. Nenadála z Hrušovy Lhoty.
                      Odvezli jsme ho na voze za traktorem. Letos se nám navíc odvezení i postavení
                      povedlo nezvykle rychle, takže jsme ho ještě stihli ozdobit žárovkami a zítra večer se
                      poprvé letos rozsvítí. Foto v sekci fotogalerie. Ještě večer odjeli někteří z nás na 
                      karetní turnaj do Kvasejovic-Stuchanova.

18.11.2010   Dnes byla další brigáda - čištění silnice, tentokráte v Sedlečku u Soběslavě.Stejně
                       jako minulou brigádu jsme pomocí CAS a košťat umyli část silnice, která se
                       připravuje na nové asfaltování.

14.11.2010  Na dnešní den jsme měli naplánovanou brigádu pro obec a to čištění komunikace
                       v Přehořově. Pomocí CAS, tlakové vody a košťat jsme umyli povrch staré vozovky,
                       která bude příští týden kompletně udělaná nově.

10.11.2010  Mimo práce na VW rovněž provádíme nákup a dovybavování naší techniky. Mimo 
                       vozidlové radiostanice jsme dnes rovněž koupili 4 ks nových ručních svítilen.

29.10.2010  Pracovně pokračujeme převážně na VW Transporteru. Teď když je vozidlo celé po 
                       laku, začíná opět mravenčí práce - nastrojování. V následujích dnech nás čeká 
                       taktéž kompletní instalace elektrických rozvodů. Práce probíhají téměř každý den. 
                       Současně s tím byly dělány další práce jako např. natírání vrat malých hasičáren, 
                       natírání planěk plotu k areálu, či úklid před zimou.

23.10.2010   Tento víkend jsme stejně jako minulý pracovali na našich hřištích. A to na
                       fotbalovém, kde jsme po předchozí strojní úpravě rovnali hrabičkami terén.
                       Odpoledne jsme ještě pracovali na hřišti nohejbalovém. Mimoto
                       probíhají stále práce na VW Transporteru, který již má nový červený lak, na který se
                       povedlo získat dotace. A tak jsme se zase o kus posunuli ke kompletnímu
                       dodělání.

  9.10.2010   O víkendu nás čekala brigáda. Jednalo se o betonování obrubníků na
                        nohejbalovém hřišti, které je v současné době v renovaci a bude v budoucnu
                        předěláno na víceúčelové pro různé sporty. Do odpoledních hodin jsme měli
                        obrubníky zabetonované.

  2.10.2010   Tento den jsme se jako jedna z devíti jednotek v okrese Tábor zúčastnili školení
                       ochrany obyvatelstva, pro jejíž účely je naše jednotka předurčena. Školení pořádal
                       HZS Tábor v areálu střední školy a učiliště. Po přivítání ředitelem územního odboru
                       jsme měli dopoledne teoretickou přípravu, kde jsme se hlavně dozvěděli důležité
                       informace o stavění protipovodňových hrází, systému krizového řízení apod. Po
                       obědě jsme ještě provedli praktickou část, kde jsme si zkusili samotné stavění
                       některých druhů protipovodňových hrází a také stavění stanu pro nouzové ubytování
                       obyvatelstva. Foto v sekci fotogalerie.

  25.9.2010   Na poslední soutěž v letošní sezoně jsme vyrazili již tradičně do Veselí nad
                      Lužnicí, kde se soutěž koná u kulturního domu a jako vždy se saje z řeky a všichni
                      včetně výzbroje od rozdělovače musí skrz okno.Soutěže se zúčastnilo 21 mužských,
                      7 ženských a 10 dětských družstev. Málo kdy se nám na téhle soutěži daří a letos
                      tomu nebylo jinak. Při pokusu družstva A došlo k chybě u hadic B. Jedním
                      obloukem hadice B byla překročena pomyslná hranice souběžná s oknem, což
                      mělo za následek diskvalifikaci. Nutno podotknout, že i kdyby se nám čas počítal,
                      o moc by jsme si nepolepšili. Čas jsme totiž měli kolem 70s, to znamenalo pro A 
                      družstvo 19. místo. Družstvo B mělo také několik chyb na rozdělovači a proudnici a
                      čas okolo 80s znamenal 16. místo.

                      Sestavy:
                      Družstvo A: Mendl J., Mendl J. ml., Hartl V., Votápek D. ml., Kozel J., Marko J.,  
                                           Paleček M.

                      Družstvo B: Cícha P., Mendl J. ml., Hartl V., Klečacký D., Hanzal L., Sochor T.,
                                           Podráský D.

                      Foto brzy v sekci fotogalerie.

18.9.2010    Dnešní odpoledne se u nás konal již druhý ročník soutěže v požárním útoku - O
                      pohár SDH Přehořov. Změn oproti loňskému ročníku bylo více: Soutěž se konala na
                      2B hadice a terče byly na shození plechovek navíc za mírným kopečkem. Soutěž se
                      konala ne jako obvykle na našem hřišti, ale pod dětským hřištěm, i z toho důvodu
                      byly jen 2B hadice (stávající hřiště totiž čeká kompletní renovace). Navíc jsme také
                      do soutěže zakomponovali soutěž s PS 8 a tradičně na závěr soutěž v hasičské
                      štafetě zručnosti. Hlavním sudím dne byl 1. náměstek starosty OSH Tábor pan Jiří
                      Šustr. Soutěže se zúčastnilo celkem 11 mužských, "2" ženská a 1 dětské družstvo.
                      Jako první byla hlavní kategorie PS 12. Na startu šlo jako první domácí družstvo A.
                      Útok se povedl opravdu na výbornou - 23,62s. Družstvo B šlo jako poslední a
                      dosáhlo času 36,62s. Čas domácího A družstva se již nikomu nepovedlo překonat
                      a tak si právem zajistilo první místo a pohár SDH Přehořov tak zůstal na domácí
                      půdě. Pořadí v hlavní disciplíně PS 12 muži: 1. Přehořov A (23,62), 2. Vesce (25,57),
                      3. K. Řečice B (27,00), 4. K. Řečice A (28,47), 5. Přehořov B (36,62), 6. Kvasejovice
                      (38,29), 7. Pleše (40,03), 8. Zárybničná Lhota (43,53), 9. Obora (D) a Lžín (D).
                      Následovaly v kategorii PS 12 jediné ženy z SDH Kvasejovice, které získaly první
                      místo s časem 35,75s a podobně jediné děti rovněž z SDH Kvasejovice první místo
                      s časem 52,41s. Následovala soutěž v kategorii PS 8. Domácí družstvo A po malé
                      chybě dosáhlo času 56,61s a družstvo B času 52,81s. Výsledné pořadí v kategorii
                      PS 8 muži: 1. Lžín (35,88), 2. Zárybničná Lhota (37,28), 3. Kvasejovice (45,32), 4.
                      Pleše (52,53), 5. Přehořov B (52,81), 6. Obora (55,16), 7. Přehořov A (56,61). V
                      kategorii PS 8 ženy si první místo zajistily ženy z Kvasejovic s časem 49,15s. Na
                      druhém místě bylo překvapení dne. Nastoupilo totiž družstvo ze Lžína (převlečení
                      za ženy - důchodkyně), které velmi pobavilo všechny přihlížející a navíc si časem
                      55,84s zajistilo druhé místo. Nakonec byla hasičská štafeta zručnosti: Startovalo se
                      z postelí a všichni (7 členů) museli mít zuté boty. Následně běželi k základně, kde
                      musel každý rozhodit a natáhnou jednu C hadici. Poté 6 členů proskočilo oknem,
                      kde byly dvě džberové stříkačky a dva nástřikové terče. Sedmý člen dopravoval vodu
                      v kýblech z kádě skrz okno. Po nastříkání obou terčů museli sbalit a uklidit
                      džberové stříkačky zpět na místo a opět zpátky skrz okno. Tam si každý smotal svou
                      hadici a uložil ji zpět na základnu. Následovala pivní štafeta - postupně 4 piva na
                      "ex". Za provinění u některé části uděloval rozhodčí 10s penále. Výsledné pořadí
                      štafety: 1. Obora (4:21), 2. Lžín (4:37), 3. Mezná (4:49), 4. Přehořov A (4:57), 5.
                      Zárybničná Lhota (5:02), 6. Přehořov B (5:08), 7. K. Řečice A (5:17), 8. Pleše (5:45),
                      9. Kvasejovice (5:54). Upravenou štafetu absolvovaly také velmi pěkně děti z
                      Kvasejovic a odnesly si medaile. Počasí nám přálo. Soutěž se velice povedla a dle
                      slov družstev se moc líbila. Přínosem byl také první start na soutěži družstva Mezné,
                      jak slíbili na jejich výroční schůzi. Těšíme se na další ročníky.

                      Sestavy:
                      Družstvo A: Mendl J., Mendl J. ml., Šimek M., Votápek D. ml., Kozel J., Marko J.,
                                           Paleček M.

                      Družstvo B: Votápek D., Drs J., Hartl V., Klečacký D., Hanzal L., Sochor T.,
                                           Paleček M.

                      Foto v sekci fotogalerie.

13.9.2010    K požáru strniště musela vyjet dnes odpoledne naše jednotka. Jednalo se o požár
                      strniště v Hrušově Lhotě o rozloze cca 20x50m. Rychle se rozšiřující oheň se
                      pomocí jednoho C proudu podařilo včas uhasit. Foto v sekci fotogalerie.

28.8.2010    I v nepříznivém počasí jsme se vydali na hasičskou soutěž do Kardašovy Řečice.
                       Tady jsme se zúčastnili poprvé a již loni jsme o této soutěži uvažovali. Velitel ráno
                       prohlásil, že má divný pocit, že se něco pokazí.... A v tomhle duchu zhruba
                       dnešní den opravdu probíhal. Soutěže se zúčastnilo mimo ženských a dětských
                       deset mužských družstev. Běželo se na dvě B, sálo se a každé družstvo běželo
                       dvakrát. Střídavý déšť znepříjemňoval během dne náladu. Týmu A klapl pokus
                       téměř na jedničku, ovšem naše PS12 čím dál hůře saje a dnes to potvrdila. Nešlo
                       nasát a stopky se zastavily až na čase 39,60s a v tom samém okamžiku nám
                       ustřelila koncovka z hadice B. To družstvo B zvládlo srazit plechovky dříve, avšak
                       také s ne příliš dobrým časem 33,56s. Obě družstva si chtěla pokusy vylepšit. V
                       případě týmu A se příliš nepovedlo opět nasát a výsledný čas se vylepšil pouze na
                       35,16s. Horší však byl pokus družstva B, které ani pokus nedokončilo, protože
                       došlo k poruše PS12. Takže slova velitele se naplnila snad ve všech ohledech.
                       Výsledné časy stačily na umístění družstva A na 8.místo a družstva B na 7. místo.

                       Dále ještě následovala pivní štafeta, tam se ale také nedařilo. Foto  sekci
                        fotogalerie.
                      
                      Sestava A: Mendl J., Mendl J. ml., Šimek M., , Votápek D. ml., Kozel J., Marko J.,
                                          Paleček M.

                      Sestava B: Mendl J., Mendl J. ml., Hartl V., Klečacký D., Hanzal L., Sochor T.,
                                          Podráský D.

19.8.2010    Na žádost Policie ČR vyjela jednotka dnes navečer k dopravní nehodě nákladního 
                       automobilu Volvo FM12, pod kterým se utrhla krajnice v Přehořově, směr Chlebov.
                       Na místo byl povolán jeřáb. Jednotka pomocí lan, CAS 25 a jeřábu nákladní
                       automobil vyprostila zpět na silnici. Foto v sekci fotogalerie.

17.8.2010    Brzy ráno vyjela naše jednotka k nahlášenému požáru rodinného domu v Sedlečku 
                       u Soběslavě. Po příjezdu na místo rozhodl velitel zásahu, že naše jednotka
                       provede hašení pomocí dvou C proudů. Na požářišti zasahovaly také jednotky HZS 
                       Soběslav, Tábor, JSDH Tučapy, Planá nad Lužnicí a Veselí nad Lužnicí. Na místě
                       došlo k požáru několika objektů v tomto statku. Na místě bylo taktéž nalezeno
                       ohořelé tělo. Po odvolání všech jednotek zústala naše jednotka na místě a
                       dohašovala postupně ohniska. Po dohašení předala místo zásahu Policii ČR a 
                       vrátila se na základnu. Bylo zde nastraženo několik desítek lahví s benzínem,
                       náboje, PB lahev v pneumatice obložená lahvemi s benzínem a všechny budovy

                       propojeny cestičkami ze slámy. Je velké štěstí, že vše připravené neexplodovalo,
                       neshořelo a že se nikomu nic nestalo. Bylo zde velké nebezpečí. Foto v sekci
                       fotogalerie.

15.8.2010     Vůbec poprvé jsme se vydali na soutěž v požárním útoku do Řípce. Soutěž se
                       konala na místní pouť na hřišti. Přihlásilo se 11 mužských, 2 ženská a 4 dětská
                       družstva. Z našeho sboru se zúčastnilo pouze družstvo A. Část družstva B přijela 
                       alespoň fandit. Soutěž byla na dvě B hadice a sálo se vývěvou. Naše družstvo šlo
                       na řadu jako první. Po pěkném útoku se podařilo srazit cíl za 31,80s. K naší velké
                       radosti již nebyl tento výsledek nikým překonán a my si z řípecké premiéry odvezli
                       pohár za první místo. Za námi byli sousedi ze Lžína a třetí Vesce. Následovala 
                       čtyřčlenná pivní štafeta, které jsme se také zúčastnili, i když ne s našimi nejlepšími
                       "pijáky". I tak se ale povedlo "vypít" krásné 3. místo před druhým Řípcem a prvním
                       Lžínem. Foto již  v sekci fotogalerie.

                      Sestava: Mendl J., Mendl J. ml., Šimek M., Votápek D. ml., Kozel J., Marko J.,
                                       Paleček M.
                      Štafeta: Mendl J., Mendl J. ml., Kozel J., Hanzal L.  

  7.8.2010     Ve stejný datum jako velké povodně v roce 2002 začaly povodně letošní. I když
                       tentokrát je nejvíce postiženo Liberecko a Chrudimsko, kde je k dnešku již 5 obětí
                       na životě, poškozena řada domů a velké škody na majetku. V našem kraji je
                       situace zatím v pořádku až na malá místa. Naše jednotka vyjela dnes večer do
                       Sedlečka u Soběslavě, kde začal přetýkat rybník a kanalizace již přebytečnou vodu
                       nepobrala. Voda z přepadu protékala přes dva rodinné domy. Na pomoc jsme si
                       přivolali ještě jednotku HZS ze Soběslavi. Pomocí dvou plovoucích čerpadel jsme
                       se snažili snížit hladinu rybníku. Vodu jsme zpočátku odváželi naší cisternou, po
                       příjezdu HZS jsme natáhli dvě 260m dlouhé vedení rovnou od čerpadel mimo
                       obec. Po několika hodinách čerpání jsme však naši snahu museli ukončit, jelikož
                       přítok vody byl větší než náš odběr. Foto v sekci fotogalerie.

  5.8.2010     Včera jsme obdrželi zajímavou nabídku na brigádu. Jednalo se o vyčerpání cca

                       700 000 l vody ze zatopeného výkopu pro jeden z pilířů mostu dálnice D3 mezi
                       Sedlečkem a Zvěroticemi. S pomocí plovoucího, dvou kalových a jednoho
                       vypůjčeného kalového čerpadla jsme docílili odtok něco přes cca 2200l/min.
                       Čerpání jsme prováděli včera od 18 do 22 hodin a pokračovali jsme dnes od
                       16 do 20h. Nejen že jsme přilepšili naší kase, ale rovněž jsme zhodnotili naše
                       možnosti v čerpání takového množství vody. Foto v sekci fotogalerie.

31.7.2010    Odložený Svatoannenský fotbalový turnaj se konal právě dnes. Počasí už sportu
                       přálo. Až na družstvo z Mezné se zúčastnila všechna družstva přihlášená na minulý
                       týden. Systém byl stejný jako vždy. Ve velmi vyrovnané skupině A, kde musely mimo
                       vzájemných zápasů a bodů rozhodnout vstřelené góly postoupilo těsně družstvo
                       Chlebova a Košic. Ve skupině B postoupilo domácí družstvo Přehořov a Soběslav.
                       Loňský vítěz turnaje Chlebov v semifinále přehrál Soběslav 2:0 a zajistil si opět
                       finále. V druhém zápase postoupily do finále velmi těsně Košice, když vstřelily
                       jediný gól a vyhrály nad domácími 1:0. Zápas o třetí místo byl divácky velmi
                       atraktivní. Hodně gólů a změn ve vedení. Nakonec se podařilo zvrátit nepříznivý 
                       vývoj zápasu domácím a porazit Soběslav 5:3. Zajistili jsme si tak bronzové pozice. 
                       Ve finále se tedy střetli Košice a Chlebov. Velmi těsný zápas 

                       zdramatizoval Chlebov v poslední minutě, když vyrovnal na 2:2. Rozhodnout tak
                       musely penalty. Tam se ani jednou nemýlily Košice a zaslouženě zvítězily. Odvezly
                       si tak na rok jako druzí v pořadí Svatoannenský pohár. Pořadí turnaje: 1. Košice, 2.
                       Chlebov, 3. Přehořov, 4. Soběslav, 5. Kvasejovice, 6. SK Nogomet 3000, 7. Lžín.
                       Nejlepším hráčem byl vyhlášen František Rataj z Košic a nejlepším golmanem
                       Petr Kovář ze Soběslavi. Foto v sekci fotogalerie.

30.7.2010    Na spadlý strom přes silnici a most v Přehořově vyjela dnes naše jednotka. 
                      Pomocí motorových pil a lanového navijáku byl strom rozřezán a odstraněn.
                      Foto v sekci fotogalerie.

26.7.2010    Ne příliš veselým víkendem se pro nás staly tyto dny. Na tento víkend u nás byla
                       naplánovaná pouť u Sv. Anny. My jako každý rok pořádali v pátek taneční zábavu.
                       Tentokráte byla objednána kapela Parkán. Na přípravu této zábavy jsme vynaložili
                       spoustu práce, času a samozřejmě peněz. Stejně tak na sobotní fotbalový turnaj a
                       nedělní taneční zábavu. Bohužel ale v pátek, potom co kapela přijela, se spustil
                       vydatný déšť, který trval až do sobotního odpoledne. Obě akce jsme tedy museli
                       zrušit. Jiskřičkou naděje se stala samotná pouť, na kterou naštěstí počasí vyšlo.
                       Večerní taneční zábava Malá Muzika (Molíkovi) už ale byla opět v duchu pokažených
                       akcí. Střídavý déšť a pokles teplot udělal své a na zábavu se dostavilo jen 76
                       platicích. Z celkového pohledu našich připravovaných tří akcí to byl velmi pokažený 
                       rok, který již dlouho nepamatujeme. Štěstí jen, že samotná pouť měla počasí 
                       ucházející. Snad se podaří příští rok celý víkend.

 

                        Mimo jiné ještě zaměstnaly naši jednotku dvě události. V pátek brzy před ránem
                        přišel velký déšť společně s větrem a bouřkou. Tento nápor nevydržel strom mezi
                        obcemi Kvasejovice a Chlebov, který spadl přes vozovku. Jednotka pomocí
                        motorové pily strom rozřezala a odklidila. Foto v sekci fotogalerie. Další
                        událostí byl před půlnocí nahlášený požár lesa směrem na Lžín. Jednotka po
                        příjezdu na místo zjistila, že se jedná o pálení kabelů několik metrů od lesa. Na 
                        místě stálo osobní vozidlo Ford. Požár již vyhasínal. Na místě byla též jednotka
                       SDH Lžín a dostavila se Policie ČR.


17.7.2010    Dnešní den nás čekala brigáda na parketě. Jako každý rok se uklízela celá cesta
                       parkem, zametal parket, montovaly lavice, sekla tráva apod. Po těchto pracech
                       jsme  se ještě pustili do úklidu okolo kostela. Kompletně jsme vyhrabali listí okolo
                      cest od kostela ke Kvasejovicům, posekli trávu na dětském hřišti, dále jsme sekli
                      mezi stromy a ve spodní části hřiště. Porazili jsme také májku a zametli všechny

 

                      cesty okolo kostela. Práce a příprav na pouť je jako každý rok mnoho.

11.7.2010   Společně s Vodní záchrannou službou Soběslav jsme se zúčastnili ukázek na
                      letním dětském táboře v Dírné. Na čtyřech stanovištích si tak děti mohly zajezdit na
                      člunu, procvičily první pomoc a záchranu, prohlédly a vyzkoušely hasičskou techniku
                      a vybavení našeho sboru. Jako vždy mělo největší úspěch dělo a závěrečná
                      „sprcha“. Poděkování si zaslouží vedoucí tábora, kteří se výborně starali i o nás.
                      Foto v sekci fotogalerie.

10.7.2010   V horkém slunném dni jsme se vydali na další soutěž - do Lžína. Soutěže, která se
                      zde konala již po druhé se zúčastnilo 7 mužských, 1 ženské a 1 dětské družstvo. Z 
                      našeho sboru přijela dvě mužská družstva. Pro nedostatek prostoru se běhalo na
                      dvě B a start musel být ze silnice. Specifikem soutěže je sání vývěvou a nástřikové 
                      terče. Jako první od nás startovalo družstvo B, kde příliš nevyšla taktika o ubrání
                      plynu při stříkání na terče. Konečný čas 54,55s znamenal 5. místo. Při druhém
                      útoku družstva A se do terčů stříkalo plným tlakem. Tady ale zklamalo sání vývěvou.
                      I přesto se povedl čas 49,91s, který znamenal 3. místo. Vítězem se stala K. Řečice
                      před domácím Lžínem. Následovala pivní štafeta. Novinkou bylo, že místo jednoho
                      půllitru se pilo z "tupláku". Naše jedna složená štafeta vypila 4. místo s časem
                      29,33s. První tři místa si tradičně rozdělila družstva Lžína, K. Řečice a Pleší.
                      Vydařenou soutěž korunovalo společné máchání v kádi. Foto v sekci
                      fotogalerie.

 

                      Sestava A: Mendl J., Mendl J. ml., Šimek M., , Votápek D. ml., Kozel J., Marko J.,
                                          Paleček M.

                      Sestava B: Kundrát Z., Drs J., Hartl V., Klečacký D., Kozel J.,  Votápek D., Paleček M.

26.6.2010    O víkendu jsme měli brigádu v areálu hasičské zbrojnice. Provedli jsme úklid

                      celého prostranství areálu a posečení trávy. Dále jsme pleli záhony a plevel mezi 
                      dlažbou. Uklidili jsme pergolu a zbytek dvora. Zalili květiny a připravili materiál na 
                      výstavbu plotu ve vrchní části dvora.

19.6.2010   Na další soutěž (Chobot-cup) jsme vyjeli do partnerské obce Kvasejovice u Sedlec-
                      Prčice. Jako loni vyjelo 5 z nás již den předem na kole. Se sedmi zastávkami na
                      občerstvení, opravou píchlého kola a schováváním se před deštěm se podařilo po
                      8 hodinách dorazit na místo. To už jsme se setkali s místními a povídali
                      v hospůdce, co je nového. Brzo ráno jsme vyjeli na vyjížďku do Sedlec-Prčice, kde
                      jsme si mimo jiné prohlédli hasičskou zbrojnici. Čas do začátku soutěže jsme si
                      ještě zpříjemnili nohejbalem. Pak už dorazil zbytek z našeho SDH. Z počátku
                      pochmurné počasí se umírnilo a nakonec bylo krásně slunečno. Po čtvrtých
                      místech z minulých soutěží jsme doufali, že se letos povede lépe. Soutěže se
                      zúčastnilo 11 mužských a domácí ženské družstvo. My dali dohromady letos pouze
                      jedno mužské družstvo skládající se z devíti hasičů, které jsme prostřídali. Jako
                      první se běželi útoky. Po kvalifikačním běhu jsme se umístili na třetím místě. Jako
                      první soupeř v systému pavouk na nás čekalo (pro nás zakleté) družstvo z Libíně
                      s velmi silnou stříkačkou. Nám se ale povedlo neuvěřitelné a za velké podpory
                      všech přihlížejících se nám podařilo zvítězit a probojovat se mezi čtyři nejlepší týmy.
                      Tam na nás čekalo družstvo Kamenice. I tentokrát jsme předvedli bezchybný útok a
                      ten znamenal finále. Pro velkou radost nás i domácích byl náš finálový soupeř
                      právě z Kvasejovic. Takovéhle finále jsme si všichni tajně přáli. Přátelskou
                      atmosféru obou týmu umocnilo sportovní podání rukou mezi oběma týmy. To ještě 
                      nikdo nečekal takové drama v koncovce. Po odstartování šla obě družstva téměř
                      nastejno. Plechovky obou týmů padly téměř shodně. Jeden z rozhodčích hodnotil
                      jako první domácí, druhý nás. Dlouho nejasnou situaci rozsoudil třetí rozhodčí
                      časomíry, který výhru přisoudil nám. Stali jsme se tak vítězi v požárním útoku a náš
                      nejlepší čas 24s rovněž nejlepší čas soutěže. Následovala tradiční štafeta. Mimo
                      pádel bylo však jen bydlo. Po této štafetě jsme se umístili na 6. místě. Konečné
                      sečtení obou disciplín tak přineslo všemi s velkou radostí přijatý výsledek. Na
                      prvním místě se umístili domácí Kvasejovice a na krásném druhém místě jsme
                      skončili my. Po vítězném pokřiku jsme si celé družstvo pokřtili uniformy skokem do
                      požární nádrže. Za zmínku stojí velmi pěkný výkon družstva z Chválova, kteří jako
                      retro tým nastoupili s PS8 ve starých uniformách. Jelikož naše družstvo zaběhlo
                      celkem 4 útoky téměř za sebou a ještě do kopce, musíme pochválit nováčky
                      Mendla ml. a Votápka ml., kteří potvrdili, že se mohou stát dobrou oporou týmu.
                      Někteří naši hasiči zůstali v Kvasejovicích až do neděle. Dle slov všech, kteří se 
                      zúčastnili, to byla jedna z nejlepších soutěží vůbec – mimo výhry byla 
                      s kvasejovickými výborná parta, která užila spoustu legrace a zábavy. Foto v
                      sekci fotogalerie.

                      Sestava: Mendl J., Mendl J. ml., Hartl V., Votápek D ml., Kozel J. (Hanzal L.), Marko
                                       J., Paleček M.

                      Štafeta: Mendl J. ml., Votápek D. ml., Kozel J., Hanzal L., Marko J., Paleček M.,
                                     Votápek D.

13.6.2010   Pro starší děti jsme na dnešní den připravili fotbalový turnaj. Po velmi horkých
                     dnech se viditelně ochladilo, což bylo pro fotbal velmi příznivé. Zúčastnilo se ho 
                     letos 6 družstev. Po dvou základních skupinách si o 5.-6. místo zahrála Soběslav
                     s družstvem Brazil a výsledkem 1:0 rozhodla. Semifinálové zápasy rozhodly, že o
                     třetí místo si zahrají domácí s Třebějicemi. Nerozhodný zápas 2:2 vyvrcholil až do
                     penaltového rozstřelu, kde v druhé sérii rozhodli domácí ve svůj prospěch a zajistili
                     si tak pěkné třetí místo. Ve finále se pak potkali dva favorizované týmy z Nedvědic a
                     několikanásobný vítěz Chlebov. V základní hrací době se nepodařilo ani jednomu
                     týmu vsítit gól. Rozhodnout musely tak opět penalty, kde tentokrát Chlebov podlehl
                     a první místo si zajistili Nedvědice. Nejlepším obráncem byl zvolen domácí Mendl
                     R., útočníkem Ošmera z Nedvědic a golmanem Pavlát rovněž z Nedvědic. Foto  
                     v sekci fotogalerie. 

 

12.6.2010    Letošní druhá soutěž, které jsme se zúčastnili, se konala v Pleších. Horké sobotní
                      odpoledne se zúčastnilo 9 mužských družstev, 2 ženská a 2 dětská. Z našeho
                      sboru to byla dvě družstva mužů se třemi nováčky. V družstvu B Zdeněk Kundrát a o
                      dva členy omlazené družstvo A – Votápek D. ml. a Mendl J., ml. Nově sestavené
                      družstvo A doplnila z žen ještě Kujalová M. Útok na 2B s již tradičně otočenou kádí 
                      vůči základně zahájilo domácí družstvo, které poprvé za několik let zpátky dokázalo
                      na domácí půdě zvítězit. Naše družstvo B přes jeden pád dosáhlo na bramborovou
                      medaili s časem 34,74s. O pár vteřinek horší, hned na 5. místě skončilo družstvo A
                      s časem 36,11s. Horko nakonec schladila soutěž v pivní štafetě, kde naše čtveřice
                      vypila 4. místo. Podařenou soutěž domácí zakončili dokonale nastudovanou 
                      baletní sestavou labutí jezero, která sklidila od přihlížejících největší ovace. Foto 
                      v sekci fotogalerie.

 

                      Sestavy: A: Mendl. J., Kujalová M., Hartl V., Votápek D. ml., Kozel J., Mendl J. ml.,
                                           Paleček M.

                                      B: Kundrát Z., Votápek D., Hartl V., Klečacký D., Hanzal L., Sochor T.,
                                           Paleček M.

6.6.2010      Na dnešní den jsme připravili pro děti dětský den. Zúčastnilo se ho celkem 30 dětí. Po předchozím ročníku se nám zalíbila forma šipkované a tak jsme ji tedy zvolili i letos. Děti jsme rozdělili do dvou skupin - mladší a starší (max. 15 let). Ve skupině musely jako tým jít podle šipek, či fáborků. Po cestě na ně čekala schovaná psaníčka s úkoly. Kdo našel, či velmi dobře odpověděl, obdržel sladkou odměnu. Po cestě je čekalo mimo úkolů 10 stanovišť, kde mohly získat vždy 1 až 3 body. Prošly si tak skákání na trampolíně pro balónky, které musely propíchnout, prolézat dlouhou rourou, rozmotat hadice, natáhnout vedení a sestříknout terč, dále rozpoznávaly nerosty či pohádkové postavy, chytaly ryby, šplhaly, skládaly dřívka, skákaly v pytli, střílely či srážely kuželky. Za velmi dobře splněný úkol dostaly od rozhodčího disciplíny sladkost hned na místě.Každá skupina vždy v doprovodu dvou prošla celé kolo tentokrát přes kvasejovický park až do zápotockého lesa. Po návratu se body sečetly. Z mladších dopadl nejlépe Oliver Šatný, který si při shodě bodů musel losnout o 1. místo s Danem Kujalů. O třetím místě rozhodl taktéž los mezi Mončou Kopeckou a vítěznou Štěpánkou Valušovou. V kategorii starší dosáhla nejvíce bodů Tereza Mašková. Na druhém místě Vlasta Nenadál a třetím Pepa Trsek. Všechny děti dostaly sladké balíčky a vítězové ceny navíc, které věnovala firma p. Staňka z Přehořova. Nakonec si všichni opekly buřty, pohrály mezi sebou a spokojeně ukončily letos velmi povedený dětský den. Foto v sekci fotogalerie.

  3.6.2010    V odpoledních hodinách vyjela jednotka k technické pomoci. Jednalo se o čerpání
                      vody v obci Sedlečko u Soběslavě.

30.5.2010    Přes časté deštivé dny se občas udělá i pár hezkých dní. My je hned využili. Upravili 
                      jsme tarasy v areálu zbrojnice, zaseli trávu a keře obsypali mulčovací kůrou.
                      Rovněž jsme nakoupili květiny a jako každý rok je rozvěsili do pergoly a zaplnili
                      okna truhlíky. Postupně také sečeme trávu v obci.

22.5.2010    Včerejší večer oslavil náš člen J. Bartík, 60. narozeniny pod naší pergolou. Hasiči 
                      byli samozřejmě u toho a věnovali mu model dřevěné cisterny s alkoholovou
                      náplní. Dnes večer už zase byla další oslava. A to našeho starosty J. Houšky. 
                      Padesátiny slavil rovněž pod pergolou. Od našeho sboru obdržel čtyřdenní pobyt
                      na jeho oblíbené Šumavě pro dva. Společně jsme tak oslavili dvě významná 
                       jubilea členů našeho sboru.

16.5.2010    Požár velkého kontejneru  v Přehořově za OÚ zaměstnal v odpoledních hodinách
                      zásahovou jednotku. Pomocí jednoho proudu byl požár, který již zasahoval do
                      korun přilehlých stromů, zlikvidován. Foto v sekci fotogalerie.

15.5.2010   První letošní soutěž byla tradičně základním kolem v požárním sportu, tedy
                     okrsková. Letos byla pořádána právě naším sborem. Dle posledních záznamů 
                     v kronikách se zde konala naposled v roce 1983. Naštěstí při nás stál snad Sv.
                     Florián, protože po předchozích deštivých dnech dnes nepršelo, avšak chladno bylo.
                     Na naši soutěž se sjela všechna aktivní družstva z okrsků Soběslav (Přehořov,
                     Nedvědice, Vesce), okrsku Tučapy (Tučapy, Chotěmice) a okrsku Dírná (Lžín).
                     Hlavním rozhodčím byl npor. Jiří Šustr – 1. Náměstek starosty OSH a velitel stanice
                     HZS v Soběslavi. Jako první šly na řadu běhy na 100m s překážkami. V kategorii
                     muži se z celkového počtu 27 startujících umístil na 3.místě Paleček M. s časem 
                     23,16s, na 19.místě Hanzal L. s časem 32,26s, na 20.místě Marko J. s časem
                     32,28s, na 22.místě s časem 33s Klečacký D. a na 26.místě s časem 42,82s
                     Podráský D. Celkovým vítězem se pak stal Smolík J. z SDH Chotěmice s časem
                     22,31s. V Kategorii ženy se z 13 startujících umístila na 4.místě Trsková P. ml
                     s časem 31,70s, na 7.místě Kateřina Ratajová (zaskakující) s časem 36,71s, na
                     10.místě Kopecká M. s časem 38,89 a na 11.místě Pešková Z. s časem 39,37s.
                     Pohár za první místo si s časem 26,68s odnesla Koubová M. z SDH Nedvědice. Po
                     odběhnutí běhů na 100m bylo průběžné pořadí v kategorii muži: 1.Vesce (73,29s)
                     2.Nedvědice (82,37s) 3.Chotěmice (85,01s) 4. Tučapy A (85,65s) 5. Lžín (87,23s) 6.
                     Tučapy B (90,93) 7. Přehořov A (98,26s) 8. Přehořov B (114,02s). V kategorii ženy 
                     pak: 1.Nedvědice (84,42s) 2.Přehořov (107,30s) 3.Tučapy (110,72s). Následovaly
                     požární útoky. Našemu družstvu A se po drobné chybě na proudu povedlo 
                     sestříknout plechovky za čas 31s. Družstvu B za čas 35,13s. V mužské kategorii už
                     se povedlo dosáhnout času pouze družstvu SDH Lžín a to 30,4s. Ostatní družstva
                     byla hlavním rozhodčím diskvalifikována kvůli prohřeškům kvůli pravidlům, kterým
                     byly hlavně nedotažené spoje savic a nenasazený sací koš. To tedy velice
                     zamíchalo s celkovým pořadím, ve prospěch našich obou družstev. Po sečtení
                     výsledných  časů z běhů na 100m a časů z požárního útoku skončil na 1.místě Lžín
                     (117,63s) 2.Přehořov A (129,26s) 3.Přehořov B (149,15s). O pořadí na ostatních
                     místech rozhodly časy z běhů na 100m. Tedy 4.Vesce, 5.Nedvědice, 6.Chotěmice,
                     7.Tučapy A, 8.Tučapy B. „Prokletí“ hostujících družstev se přeneslo i do ženské
                     kategorie, kde dokončilo jen naše družstvo s časem 30,59s a po sečtení časů obou
                     disciplín obsadilo 1.místo s celkovým časem 137,89s. 2.Nedvědice a 3.Tučapy.  
                     Nakonec tedy zůstaly na domácí půdě tři poháry. Premiéru si dnes vyskoušel na
                     koši poprvé Zdeněk Kundrát. Foto v sekci fotogalerie.

                      Sestavy:
                      Družstvo A: Mendl J., Šimek J., Šimek M., Klečacký D., Kozel J., Marko J., Paleček M.
                      Družstvo B: Kundrát Z., Votápek D., Hartl V., Klečacký D., Hanzal L., Sochor T., 
                                           Podráský D.
                      Družstvo Ž: Pešková Z., Kujalová M., Trsková P., Kopecká M., Podráská P., Trsková
                                           P. ml. a výpomoc - Freitová I.

  7.5.2010     Dnes došlo k vykradení staré zbrojnice v Přehořově. V noci na dnešek někdo
                       vylomil dveře a odcizil několik hliníkových armatur - rozdělovače, proudnice,
                       ejektory apod. Vše bylo oznámeno Policii ČR. Zítra se mimo jiné budeme podílet
                       na zásobování vodou ve Dvorcích, kde se bude konat táborská hasičská liga.

30.4.2010     Poslední dubnový den byl již tradičně věnován stavění máje a pálení čarodějnic.
                       Během krásného dne jsme připravili dřevěnou hranici a postavili letos 26m 
                       vysokou májku. Vše bylo nachystané a na osmou večerní naplánované zapálení
                       vatry. Jenomže stejně jako loni se přesně v osm hodin rozpršelo. Naštěstí bylo po
                       chvíli po přeháňce a lidi se zase k májce vrátili. Naší májku se tak až do svítání
                       podařilo bez problémů uhlídat i když se zase k ránu rozpršelo. Foto v sekci
                       fotogalerie. Druhý den se pokračovalo v nacvičování v požárním sportu, kde se
                       povedly dva velmi pěkné útoky s časem 27s na 3 "B" a plechovky. Nacvičoval se
                       také běh na 100m s překážkami. V příštím týdnu budou také dodány čtyřem členům
                       nové uniformy PS II. Vybavena bude tak kompletně zásahová jednotka i soutěžní
                       družstva.

25.4.2010    Na "novém" tréninkovém hřišti se dnes konal náš první nácvik v požárním sportu. 
                       Letos jsme začali poprvé trénovat na fotbalovém hřišti, kde se nám místo velice 
                       osvědčilo na loňské pohárové soutěži. Už je zde obecní vodovod. Nechali jsme si
                       na hrišti vedení osadit podzemním hydrantem a pod komunikací protáhnout trubku
                       skrz níž máme natažené hadicové vedení až ke kádi. Doplňování vody do kádě je 
                       tak velmi pohodlné. Sešla se nás většina ze všech tří družstev. Vyzkoušeli jsme
                       několik útoků a na to, že to bylo poprvé po půlročné pauze to byly pěkné výsledky. 
                       Čas soutěží se již blíží a letošní první bude pro nás vyjímečná právě proto, že bude
                       okrsková a přímo u nás.

16.4.2010     Vyčištění starého kanalizačního potrubí. Tak zněla náplň práce pro dnešní

                       brigádu. Pomocí speciální armatury tzv. „krtka“ jsme se snažili pročistit kanalizační
                       potrubí vedoucí směrem od p. Klečackého k potoku. Potrubí již značně zarostlé
                       kořeny, nánosy kamení a písku se nám podařilo po několika hodinách pročistit.
                       Spotřebovali jsme na to necelých 7000l vody. Foto v sečkci fotogalerie.

10.4.2010     Kvasejovicko-Stuchanovského karetního turnaje v prší se již tradičně zúčastnili i
                       naši hasiči. Po předchozích úspěších se však tentokrát příliš nedařilo. Z dvaceti
                       zúčastněných dopadl nejlépe Hartl V. na 5. místě. Dále Hanzal L. st. 14. místo,
                       Hanzal L. ml. 18. místo a Kozel J. 19. místo. Z naší výpravy se ještě zúčastnil
                       Lapšanský J., který obsadil 16. místo.  

  1.4.2010     Našemu členu se podařilo tento týden sehnat agregát pro hydraulické 
                       vyprošťovací nůžky. Po zprovoznění a revizích ho bude  možné zařadit do výbavy
                       výjezdové jednotky.

27.3.2010     Dnes se konal sjezd delegátů SDH okresu Tábor v Dražicích. Zúčastnil se ho i 
                       zástupce našeho sboru a rovněž starosta okrsku Soběslav Paleček M. Po
                       hodnocení uplynulého období, vyznamenání členů a projevech došlo k volbě 
                       nového výboru a všech orgánů OSH. Starostou OSH se opět stal p. Pazdera. 1.
                       náměstkem p. Šustr a dalšími p. Douda a p. Boháč. Paleček M. byl
                       zvolen jako člen výkonného výboru OSH Tábor.

20.3.2010    Další výjezd měla jednotka dnes večer. Jednalo se o vyproštění vozidla z příkopu, 
                       po dopravní nehodě mezi obcí Chlebov a Soběslav. Foto v sekci fotogalerie.

 18.3.2010    Ve večerních hodinách vyjela jednotka k požáru kontejneru do obce Hrušova
                       Lhota.  Za pomoci jednoho "C" produ bylo ohnisko uhašeno.

   6.3.2010    I letošní březen byl věnován návštěvě hasičského plesu v Bechyni. V rekordním
                       počtu 28 lidí (a to ještě 5 nedorazilo) jsme vyjeli jak jinak než busem Jirky Švarce.
                       Před Bechyní došlo na menší zásah našeho sboru, když nás překvapilo auto v
                       talutě. Pohotově jsme vyběhli z budu a v "zásahových" uniformách auto vytlačili. na
                       plesu už to ale klapalo skvěle bez překážek jako každý rok. Odnesli jsme si
                       spoustu cen z tomboly (i z hlavní) a protancovali skoro podrážky. jako
                       nejpočetnější sbor jsme z rukou velitele p. doudy obdrželi dort. Skvělý ples ke konci
                       okořenili sokolíci v našem podání jak jinak než na stole. Všichni se náramně bavili
                       tak jak je každým rokem touto dobou již zvykem. Foto v sekci fotogalerie.

   2.3.2010    V odpoledních hodinách vyjela jednotka k technické pomoci - čerpání vody
                       ze zatopeného sklepa do Hrušovy Lhoty čp. 28. Voda byla odpčerpána pomocí
                       plovoucího čerpadla.

 28.2.2010    V poslední den měsíce se polovina naší jednotky zúčastnila výcviku v areálu HZS
                       Tábor. Jednalo se o záchranu ze zamrzlé hladiny. Po teoretické přípravě si
                        vyzkoušeli nejběžnější techniky záchrany. Foto v sekci fotogalerie.

 26.2.2010   Od brzkého rána do noci pracovali strojníci na CAS 25. Došlo k výměně
                      spojkové lamely.

 22.2.2010   Dnes se nám podařilo sehnat přes zástupce velitele starší pinpongový stůl.
                      Společně s kulečníkem, který pochází ze zámku budou přístupny nejenom
                      hasičům v naší obci.

 18.2.2010   Odpoledne byla provedena oprava čerpadla CAS 25. Bylo vyměněno těsnění mezi
                      čerpadlem a výtokovým hrdlem.  

 13.2.2010   Dnes se několik našich hasičů podílelo na pořádání maškarního průvodu. I přes 
                       to, že letos nebylo tolik zájemců, se několik lidí našlo a tak se mohla tato tradice 
                       opakovat. Průvod masek doprovázený traktorem s plošinou, voňavými klobásami,
                       punčem a pivem prošel postupně všemi obcemi a zastavil se u všech domů.
                       Poděkování si zaslouží všichni, kteří přišli a nedali zapomenout jedné z tradic.
                       Snad se účast v příštím roce zlepší. Avšak i přes malou účast se maškarní průvod
                       nadmíru vyvedl. Něco málo fotografií v sekci fotogalerie.

    7.2.2010   Ráno proběhl již tradičně výcvik nositelů dýchací techniky ve cvičném polygonu HZS
                       Tábor. Výcvik zde provedla polovina jednotky a zbytek tak učiní o týden později.

    6.2.2010   Dnešní den proběhlo školení nových techniků chemické a technické služby. Hned
                       poté byla kompletně uklizena zbrojnice v Kvasejovicích. Nově bude již sloužit jako
                       zbrojnice pro veškerý sportovní materiál včetně PS 12. Dosavadní PS 8, která zde
                       také byla, se přesunula do malé Přehořovské (záložní) zbrojnice. Bude tady již bez 
                       přívěsu jako záložní.

    5.2.2010   Dnes večer se náš výbor SDH zúčastnil výroční valné hromady okrsku Soběslav.
                       Ve volbách byl zvolen novým starostou okrsku náš člen Michal Paleček za
                       dosavadního Jiřího Šustra, který se stal náměstkem. Velitelem byl zvolen Aleš 
                       Novák z Nedvědic. Mimo jiné se rozšířila výzbroj naší jednotky o tři zásahové přilby
                       Gallet.

    3.2.2010   V odpoledních hodinách vyjela jednotka na odklizení převisu sněhu ze střechy na
                       domě čp 38. Sníh, který přímo ohrožoval obyvatele domu, byl pomocí žebříku
                       odstraněn. Foto v sekci fotogalerie.

  16.1.2010   Na dnešní večer jsme přijali pozvání od SDH Mezná na výroční valnou                     
                       hromadu. Mimo jiné jsme se pokusili navázat spolupráci v soutěžní činnosti a to
                       konkrétně v požárním sportu s PS 8. Pokud kamarádům z Mezné elán vydrží,
                       dočkáme se letos tohoto typu soutěže.

  15.1.2010  Tento den se konala další schůze sboru, tentokráte volební. Volily se nové funkce 
                       na další pětileté období. Schůze se zúčastnila nadpoloviční většina (22 členů) a
                       volby tedy byly možné. Starostou sboru a zároveň pokladníkem zůstal Jaroslav
                       Houška, stejně jako v minulém období. Stejně tomu bylo i na pozici velitele sboru,
                       kde svou funkci obhájil Jaromír Mendl. Na funkci zástupce velitele byl zvolen
                       dosavadní jednatel Michal Paleček (funkce jednatele byla po odhlasování
                       zrušena). Na pozici hlavního strojníka zůstal jako doposud Martin Šimek.
                       Doplňkovou funkci kronikáře bude i nadále vykonávat Michal Paleček. Zároveň se
                       rozhodovalo o funkcích v zásahové jednotce. Mimo funkcí velitel, zástupce velitele a
                       hlavní strojník, které byly zvoleny (viz. výše) došlo k odhlasování nových funkcí –
                       technik chemické služby a technik technické služby, které vzniknou rozdělením
                       funkce technika chemicko-technické služby, kterou doposud zastával Michal
                       Paleček. Na technika chemické služby byl zvolen Jiří Kozel (Kv.). Na techniky
                       technické služby pak Jan Marko a Tomáš Sochor. Funkce u zásahové jednotky
                       budou prozatím vykonávány jako doposud, dokud nedojde k proškolení tří
                       posledně jmenovaných u HZS Tábor.

     8.1.2010  První událostí roku 2010 se stala výroční valná hromada našeho sboru. Celkem se
                       jí zúčastnilo na 60 lidí. Letošní schůze se konala netradičně, byť symbolicky
                       v hasičské zbrojnici. Již den dopředu vrcholily přípravy. Zásahové vozidlo tak 
                       muselo na čas z garáže ven a jeho místo zaujaly židle a stoly. Pozvání přijali i 
                       zástupci HZS Tábor – mjr. Podlaha (velitel stanice), nprap. Pokorný (vedoucí strojní
                       služby), mjr. Remešová (vedoucí prevence) a npor. Jiří Šustr (velitel stanice
                       Soběslav). Dále byli mezi hosty p. Švarc a p. Sochor (SDH Mezná), starosta obce
                       P. Mašek a dva zástupci z vodní záchranné služby Soběslav. Schůzi zahájil starosta
                       sboru a další program probíhal při mluveném slovu i na plátně z projektoru. Na
                       začátku byla uctěna památka zesnulých bývalých členů p. Kropíka a p. Housky.
                       Dále následovala 30. min. obrázková prezentace doplněná hudbou o všem, co se
                       v loňském roce ve sboru událo. Následovalo doplnění některých událostí a
                       činností mluveným slovem. Dále byla přednesena zpráva o stavu financí a
                       následovaly plány na rok 2010, kterých není opravdu málo (dokončení RZA,
                       přestrojení hasičů, oprava PS 12, úklid dvora a další). Následovalo ocenění
                       některých členů. Stuha za věrnost 30 let byla udělena Zdeňku Bubníkovi. Medaili a
                       stuhu za věrnost 10 let mohou od tohoto dne nosit Ladislav Hanzal ml., Luděk 
                       Novotný, Patrik Paleček, David Šimek, Martin Šimek a Roman Vránek. Dále si 
                       odnesl odznak s odborností Hasič I a Preventista I Michal Paleček. Dále jsme si
                       poslechli několik slov od hostů a následovala večeře. Po vybrání členských
                       příspěvků byla volná zábava, která se protáhla až do pozdních ranních hodin. Foto v
                       sekci fotogalerie.
    
  

logo SDH