obrazek

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > HASIČI > Historie

HLAVNÍ FOTO 2017.JPG

HISTORIE SBORU

Pokud bychom chtěli najít začátky hasičů v Přehořově, musíme se vrátit na konec 19. století a to přesně do roku 1896. Po požárech, které během dvou let zničily 7 stavení, se v hlavách místních usedlíků zrodil nápad, založit hasičský sbor a chránit tak majetek všech před požáry. Jedním ze zakladatelů byl Adolf Luft, zdejší obchodník a hostinský.

historické foto


Bohužel je historie tehdejšího hasičstva na písemnosti strohá. Tehdejší hasičský sbor, se mimo ochranu majetku před požáry, staral také o kulturní vyžití v obci, například pořádal divadelní představení. Z roku 1943 se dochovaly preventivní požadavky tehdejších hasičů, např. musel mít každý dům na půdě nádobu s vodou a pískem, lopaty a tyč na konci opatřenou hadrem. Když hasiče v roce 1953 zradila motorová stříkačka, pohotově vytáhli ruční, pomocí níž přispěli k uhašení velkého požáru. Ještě tento rok se započalo se stavbou hasičské zbrojnice, do které byla zakoupena nová motorová stříkačka. Později začali hasiči také s preventivní výchovou dětí a pro starší občany pořádali každoročně plesy.
Důležitým datem se stal rok 1970, kdy došlo na žádost hasičů z Kvasejovic ke sloučení s hasiči přehořovskými. Po sloučení čítala hasičská základna 36 členů. V roce 1974 je v kronice první zmínka o hasičské soutěži, kterou pořádali v Kvasejovicích.
Dalším historicky významným rokem se stal rok 1976. Tehdy se k místnímu sboru připojil na vlastní žádost hasičský sbor z Hrušovy Lhoty, který do sboru přinesl hasičskou motorovou stříkačku PS 8, která slouží sboru dodnes. Po sloučení čítala členská základna 47 členů. Započalo se pracovat v hojné míře. Hasiči mají velké zásluhy na stavbách kanalizace, místních obchodů, čekáren a hlavně v dobách socialismu odpracovali obrovský počet brigádnických hodin v JZD.

historické foto


V roce 1986 byl založen oddíl mladých požárníků, jenž vedl několik let Josef Podráský a vychoval tak hasiče, kteří nyní jako dospělí mohou předávat své zkušenosti dalším generacím. V následujících letech vedl hasičský sbor Václav Bernard, který byl pro místní hasiče obrovským přínosem. Vypovídá o tom i udělení medaile sv. Floriána, kterou získal za svoji dlouholetou a obětavou práci pro sbor. Poté začíná mírný úpadek protkaný několika požáry.
Na konci 90. let, po letech nečinnosti, se pomalu začínaly psát novodobé dějiny, které vrátily sboru pravé jméno a prestiž. Zlomový byl rok 1999, kdy byl starostou zvolen Jaroslav Houška a pokladníkem Jaromír Mendl. Ten posléze převzal funkci velitele. Tuto dobu bychom mohli označit jako dobu obrození. Na výroční schůzi se o členství ucházelo nemálo mladých, kteří dohromady se starostou a velitelem začali tvořit páteř novodobého hasičského sboru.
Následujícího roku se daly věci do chodu, byla opravena hasičská zbrojnice v Přehořově i Kvasejovicích, nakoupeny pracovní stejnokroje a započalo se se soutěžní činností. Začala se hojně rozvíjet také činnost pro veřejnost jako výstavba dětského hřiště, stavění máje, pálení čarodějnic, pořádání pouťových zábav, dětského dne, fotbalových turnajů, mikulášských besídek a v neposlední době stavění vánočního stromu. Na brigádách hasiči odpracovávali ročně stovky hodin.
Zlomovou událostí byly povodně v roce 2002. Na žádosti o pomoc při povodních odjelo několik členů na pomoc do Českých Budějovic a následně i do Soběslavi. Tato událost dala pomalu vzniku zásahové jednotce. O rok později byl zakoupen zásahový automobil Š 706 RTHP a byl vytvořen znak sboru. Koupě automobilu vyvolala potřebu místa, jelikož stávající dvě zbrojnice nárokům na rozměry nepostačovaly. A tehdy se zrodila myšlenka na stavbu nové hasičské zbrojnice.
V roce 2007 byla dokončena stavba nové hasičské zbrojnice po třiapůlleté namáhavé práci. Práce byly prováděny v celém areálu tj. obecním úřadě, hasičské klubovně, pergole, zbrojnici i samotném dvoře převážně vlastními silami. Během těchto necelých čtyř let ale aktivita hasičů nezaostávala. Nespočetněkrát pracovali na brigádách pro obecní úřad a občany. Pořádali společenské a kulturní akce a častokrát vyjížděli k zásahům různých druhů, aby chránili ostatní, bez nároku na mzdu. Jen za  rok 2006 jednotka vyjela ke 20 událostem.
Během těchto let získali členové zásahové jednotky spoustu znalostí při školeních i praktických výcvicích. Spolu s kvalitním vybavením můžeme tuto jednotku řadit mezi vyspělé jednotky požární ochrany, schopnou chránit občany i jejich majetek a to nejen naší obce. Stejně tak se s radostí starají o mnohé kulturní a společenské akce a jsou hlavní páteří společenského života v obci.
V roce 2011 si hasiči sami přestavěli vozidlo VW Transporter na RZA (rychlý zásahový automobil), který se stal nedílnou součástí zásahové jednotky a do dnešních dnů se již zúčastnil mnoha výjezdů. Tento rok byla rovněž sboru udělena Medaile Za příkladnou práci.
Mimo klasické činnosti v požárním sportu (dvě mužská družstva a jedno ženské), se povedlo začít s mládeží a v roce 2014 byla založena dvě dětská družstva - mladší a starší.
V roce 2016 se podařilo získat do sboru za přispění dotací nový dopravní automobil Ford Transit L3 pro devět osob s velkým nákladním prostorem.

Rok 2017 přinesl oslavy výročí a s ním také dokončení téměř pětileté přestavby cisterny CAS 32 T-815, jež byla na podzim slavnostně zařazena do výjezdu. Nahradila tak dosavadní CAS 25 Š-706, která bude předána do muzea v Bechyni. Rok 2018 přinesl novou požární stříkačku Rosenbauer FOX a také např. druhé místo starších dětí v okresní celoroční hře Plamen.

logo SDH